Slider

Motiveringen till Anna Lindhs minnesfonds utvecklingsstipendium:

“På ett kreativt och lustfyllt sätt tar sig Sweet Dreams an den viktiga miljöfrågan med hjälp av sång, teater och poesi. Med fantasi och initiativförmåga blandar skaparna av Sweet Dreams både underhållning och allvar för att sprida budskapet om hållbar utveckling.Tillsammans förmedlar de sitt budskap till en bred publik, och inger hopp om att var och en på något sätt kan förändra världen till det bättre.”

 

SWEET DREAMS

I en salig blandning av humor och allvar gestaltas en absurd verklighet. Med teater, sång och musik berättar kabaréduon om miljö, mod och behovet av förändring.

Allt för att inspirera till visioner om en bättre verklighet och handling för förändring. Och lustfyllda metoder på vägen dit.
Låt er inspireras av Sweet Dreams föreställningar och kombinera den gärna med efterföljande workshop.

Humor som redskap

Humor är kabarégruppen Sweet Dreams främsta redskap för att skildra dagens stora miljöutmaningar. Sweet Dreams vill inspirera till handling och lämna var och en med en känsla av att jag kan göra skillnad.

Kommer till er

Sweet Dreams spelar för gymnasieungdomar i Tingsryd såväl som för miljöombud i Lund. De är gubben i lådan på en miljökonferens i Umeå och diskuterar påverkan med lärare i Mora.

 

Skräddarsyr koncept

Kabarégruppen Sweet Dreams gör workshops där drama involverar och personliga berättelser binder samman.
De agerar konferencierer och skräddarsyr koncept. Det är alltid nära till skrattet.
Lunchföreställning eller inspirerande personaldag – ni väljer!